Storepay гэж юу вэ?

Харилцагч бүх талуудад ашигтай төгс шийдэл

Дэлгүүр хэсэж хувцас гутал худалдан авахаас эхлээд онгоцны тийзээ хүртэл эсвэл гар утас электрон бараа худалдан авахаас шүдний эмнэлэгт төлбөрөө төлөх хүртэл бүгдийг Storepay ашиглан хүүгүй шимтгэлгүйгээр хуваан төлөх боломжтой.

Хэрэглэгч Storepay ашиглан худалдан авалт хийснээр хүссэн зүйлээ шууд авч төлбөрийг нь санхүүгийн хүндрэл дарамтгүй дараа нь төлдөг бол, Харилцагч байгууллагууд тухайн цаг үед төлбөрөө бүтнээр нь автоматаар хүлээн авч ямар нэгэн эрсдэл хохирол хүлээдэггүй.
Storepay нэвтрүүлээд өндөр борлуулалт, шинэ үйлчлүүлэгч, илүү ашиг, үнэнч хэрэглэгч шинэ түвшний хөгжлийг нэвтрүүл.

Хэрэглэгчдэд

Санхүүгийн хүндрэл дарамтгүй хүссэнээ худалдан авах боломжийг

Харилцагчдад

Ямар ч маркетинг, хямдрал урамшууллаас илүү үр дүн өсөлтийг

Харилцагчдад хүргэж буй ач тус

Ямар ч маркетинг, хямдрал урамшууллаас илүү үр дүн өсөлтийг Storepay бий болгоно.

Storepay-д сэтгэл ханамж дүүрэн мянга мянган хэрэглэгчид маань харилцагч байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг авах хэрэглэхээр зорьдог бөгөөд өндөр борлуулалт, шинэ үйлчлүүлэгч, илүү ашиг, үнэнч хэрэглэгч шинэ түвшний хөгжлийг бид өгдөг.

Хэрэглэгчийн худалдан авалтын төлбөрийг манай систем ямар ч хүлээлт олон үйлдэлгүйгээр автоматаар шууд харилцагч байгууллагад шилжүүлдэг учир эрсдэл төвөг учирдаггүй. Storepay ашиглан төлбөрийн таатай нөхцөлөөр хүссэн зүйлээ авсан хэрэглэгчид сэтгэл ханамж маш өндөр байдаг тул Storepay боломжтой газрын байнгын үйлчлүүлэгч болдог.

Өндөр борлуулалт
Найдвартай төлөлт
Худалдан авалтын хэмжээ, давтамжийн өсөлт
Ямар ч эрсдэл хохирол хүлээхгүй