Storepay нь ямар ч хүү, шимтгэл нэмэлт төлбөргүй үйлчилгээ бөгөөд та худалдан авсан бараа, үйлчилгээний төлбөрөө л хуваан төлөх болно.

Storepay үйлчилгээний эрх 100,000 – 10,000,000 төгрөгийн хооронд үүсэх бөгөөд танд анх үүссэн эрх худалдан авалт амжилттай төлж дуусах бүрт нэмэгдэх боломжтой.

Та Storepay апп-д бүртгүүлэн хүсэлтээ илгээснээр үйлчилгээний эрхээ шууд нээлгэн ашиглах боломжтой бөгөөд бичиг баримт бүрдүүлэх, салбар дээр ирэх шаардлагагүй.

Хялбар, ойлгомжтой
төлөлтийн мэдээлэл

Та өөрийн худалдан авсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төлөлтийн хуваарь, хуваарьт төлөлтийн дүн зэрэг бүхий л мэдээллээ харах, хянах боломжтой

Төлөлт хийх бүх
боломжууд

Та бүхий л Банкны апп, Qpay, SocialPay, төлбөрийн карт, болон Storepay Coin буюу SPC ашиглан төлөлтөө хурдан, хялбараар хийх боломжтой.

Төлбөрийн мэдэгдэл

Таны төлбөрийн бүхий л мэдээлэл танд мессеж болон notification-ээр тогтмол ирэх бөгөөд та цаг тухай бүрт нь төлөлтөө хийж санхүүгээ хариуцлагатай зохицуулах боломжтой.

Үйлчилгээний төвд
болон Онлайн шопд

Та дэлгүүр, үйлчилгээний төвд очиж худалдан авалт хийх эсвэл онлайн дэлгүүрээс ч Storepay ашиглан худалдан авалт хийж хүргүүлэн авах боломжтой.

Та 2 худалдан авалт амжилттай төлж дуусгаснаар Premium түвшний хэрэглэгч болох боломжтой

Төлбөрөө 3 хуваан 30 хоногийн зайтай төлөх сонголт нэмэгдэх

2,000,000₮-өөс дээш үнийн дүнтэй худалдан авалтаа 5 хуваан 4 сарын хугацаанд төлөх сонголт нэмэгдэх

Үйлчилгээний эрх илүү хурдан өсөх

Та өөрийн SPC Wallet дахь SPC-г хүссэн төлөлтдөө ашиглах боломжтой

Та өөрийн SPC Wallet-д SPC байршуулснаар боломжит дүнг 2-4 дахин нэмэгдүүлэх, шилжүүлэг хийх, худалдан авалтын төлөлтдөө ашиглах боломжтой

Танд ямар нэгэн асуулт, илүү мэдээлэл хэрэгтэй бол манай ажилтантай шууд чатлах боломжтой
Чат эхлэх