Storepay нь ямар ч хүү, шимтгэл нэмэлт төлбөргүй үйлчилгээ бөгөөд та худалдан авсан бараа, үйлчилгээний төлбөрөө л хуваан төлөх болно.

Storepay үйлчилгээний эрх 100,000 – 5,000,000 төгрөгийн хооронд үүсэх бөгөөд танд анх үүссэн эрх худалдан авалт амжилттай төлж дуусах бүрт нэмэгдэх боломжтой.

Та Storepay апп-д бүртгүүлэн хүсэлтээ илгээснээр үйлчилгээний эрхээ шууд нээлгэн ашиглах боломжтой бөгөөд бичиг баримт бүрдүүлэх, салбар дээр ирэх шаардлагагүй.

Хялбар, ойлгомжтой
төлөлтийн мэдээлэл

Ta хэзээ хэдэн төгрөгийн төлөлт хийх, хэд дэх төлөлт, хэзээ дуусах зэрэг бүхий л мэдээллээ харах, хянах боломжтой.

Төлөлт хийх бүх
боломжууд

Та бүхий л Банкны апп, Qpay, SocialPay, төлбөрийн карт, болон цуглуулсан Storepoint оноогоо ашиглан төлөлтөө хурдан, хялбараар хийх боломжтой.

Төлбөрийн мэдэгдэл

Таны төлбөрийн бүхий л мэдээлэл танд мессеж болон notification-ээр тогтмол ирэх бөгөөд та цаг тухай бүрт нь төлөлтөө хийж санхүүгээ хариуцлагатай зохицуулах боломжтой.

Үйлчилгээний төвд
болон Онлайн шопд

Та дэлгүүр, үйлчилгээний төвд очиж худалдан авалт хийх эсвэл онлайн дэлгүүрээс ч Storepay ашиглан худалдан авалт хийж хүргүүлэн авах боломжтой.

New

Та 2 худалдан авалт амжилттай төлж дуусгаснаар Premium түвшний хэрэглэгч болох боломжтой

Төлбөрөө 3 хуваан 30 хоногийн зайтай төлөх сонголт нэмэгдэх

Зөвхөн Premium хэрэглэгчид үйлчлүүлэх боломжтой газарт Storepay ашиглах

Үйлчилгээний эрх илүү хурдан өсөх

New

Та Storepoint цуглуулан хүссэн төлөлтдөө ашиглах боломжтой

Хэрэв таны хийсэн худалдан авалт Storepoint урамшуулалтай байвал та хамгийн багадаа 1%, түүнээс дээш хувийг буцаан олголт буюу Storepoint болгон авч хүссэн үедээ хүссэн төлөлтдөө ашиглах боломжтой

Танд ямар нэгэн асуулт, илүү мэдээлэл хэрэгтэй бол манай ажилтантай шууд чатлах боломжтой
Чат эхлэх